O muzici i pjesmi

O MUZICI I PJESMI

Muzika je jezik anđela.
Thomas Carlyle

Muzika izražava ono što se ne može reći, a o čemu je nemoguće ćutati.
Viktor Igo

Muzika daje dušu svemiru, krila umu, let mašti i život svemu što postoji.
Platon

Poslije tišine, ono što dolazi najbliže izražavanju neizrecivog jest muzika.
Aldous Huxley

Gde reči ne vrede, muzika progovara.
Hans Kristijan Andersen

Muzika je uvijek bila hrana ljubavi, a ljubav je hrana za muziku.
Wolfgang Amadeus Mozart

Muzika bi trebala zapaliti vatru u srcima muškaraca,
i doneti suze na oči ženama.
Ludvig van Betoven

glas duše

“Krila Bog ne dade čelovjeku no angelu. Umjesto krila Bog je čovjeku dao pjesmu da na njoj letjeti možet jako anđeo. Ako je išta u čovjeku anđeosko i Božansko, onda je to pjesma… Sve što se običnom riječju i pričom ne može iskazati, staje u pjesmu i svirku. Zato se pjevanje i sviranje nikada ne može riječima ispričati. Pjesmu možeš samo čuti i osjetiti onim svojim duhovnim čestima iz kojih je i sama pjesma sastavljena… Jedina nerazrušiva granica i tvrđava narodna je pjesma i svirka. Čuješ je, a ne vidiš je. Postoji, a nevidljiva je. Neopipljiva je kao duše. Mačevima je ne možeš isjeći, strijelom je ne možeš pogoditi, kopljima je ne možeš probosti. Oganj je ne može sagoriti, voda je ne može potopiti…”

Stefan Nemanja (isječak iz Zaveštanja pjesme i igre)

____________________

Muzika zaustavlja vreme. Bolje rečeno, ona je ta koja u najvišem stepenu daje iluziju zaustavljenog vremena. A osim toga, buđenje i trežnjenje – to strašno buđenje koje u stopu prati svaku iluziju – kod nje je najmanje bolno i grubo. Ona je u tom pogledu iznad svih drugih umetnosti. Na kraju, razume se, izneverava i ona.

Ivo Andrić

Kroz muziku prilazimo bliže Bogu nego kroz vjerojatno ijednu drugu stvar osim molitve.
J. Reuben Clark

Udaljenost ne postoji, u stvari, a ni vrijeme. Vibracije iz ljubavi ili muzike mogu se osjetiti svugdje, u svim vremenima.
Yoko Ono

Ko ne voli vino, žene i pjesmu, ostaje budala čitavog života.
Martin Luther King

Lakše je razumjeti jedan narod slušajući njegovu muziku, nego učeći njegov jezik.
George Santayana

Ovo bi bio sretniji svijet kad bi nas više držalo do jela, veselja i pjesme nego do nagomilanog zlata.
John Ronald Reuel Tolkien

Jedna od dobrih strana muzike je što kada te pogodi, ne osjećaš bol.
Bob Marley

Ko pjeva zlo ne misli.
Srpska narodna poslovica